Nederlands English
villanoord
Voor vakantie in Suriname

Algemene huurvoorwaarden Villanoord

Reservering en Annulering

Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning geschiedt via internet. Ontvangst wordt bevestigd met een verzoek tot aanbetaling. De aanbetaling dient binnen een week te worden voldaan. Na ontvangst van de aanbetaling wordt de reservering definitief. Indien u tot annulering besluit, om welke reden dan ook, bent u ons schadeloosstelling verschuldigd. Deze bedraagt bij annulering tot: 3 maanden voor aankomstdatum: 25% van de totale huursom; 2 maanden voor aankomstdatum: 50% van de totale huursom; 1 maand voor aankomstdatum: 75% van de totale huursom; binnen 1 maand voor aankomstdatum: 100% van de totale huursom

Betaling

De huursom (exclusief borg en kosten eindschoonmaak) wordt via de bank voldaan. Een aanbetaling van 30% dient bij de boeking binnen een week te geschieden. Uiterlijk zes weken vóór aankomst dient de volledige huursom te zijn voldaan. Bij boekingen binnen zes weken voor aankomst dient het volledige huursom ineens te worden voldaan. Bij - na 1e herinnering - niet nakomen van de betalingsverplichting komt de reservering te vervallen zonder verplichting tot terugbetaling van een reeds betaalde aanbetaling. Vertrek eerder dan gepland - ongeacht aanleiding of oorzaak - leidt niet tot restitutie van betaalde huur en kosten voor schoonmaak.

Aankomst

De huurder dient de beheerder/verhuurder van tevoren te laten weten hoe laat u arriveert.

Borgsom

De huurder betaalt de borgsom en de kosten voor eindschoonmaak contant bij aankomst. Met het bedrag van de waarborgsom wordt na de huurperiode eventueel door de huurder veroorzaakte schade c.q. andere tekortkomingen verrekend. Zodra we hebben geconstateerd dat het gehuurde goed compleet, onbeschadigd en schoon is achtergelaten, wordt de borg teruggeven. Het te verwachten tijdstip van vertrek dient door de huurder tijdig doorgegeven te worden aan de beheerder die samen met de huurder de woning inspecteert. De vakantiewoning wordt na afloop van het verblijf door de huurder netjes en “bezemschoon” opgeleverd. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten. Schade, defecten of vermissingen dienen direct door de huurder aan de beheerder te worden gemeld.

Aansprakelijkheid

De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor diens (niet) handelen alsmede de handelingen van diens mede-huurders en bezoekers, evenals voor de schade die zij veroorzaken. Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, ongevallen of schade die is ontstaan tijdens het verblijf in de woning. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het vakantiehuis, de tuin en de inrichting (binnen en buiten) daarvan, en/of eigendommen van het huis, als dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van de huurder of van derden die zich met toestemming van de huurder in en om het huis bevinden.

Aantal personen

Het aantal personen dat in een vakantiehuis volgens opgave mag overnachten mag in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot het huis zonder terugbetaling of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden.

Zwembad

Het gebruik van het zwembad is voor eigen risico en alleen toegestaan door personen die op het complex rechtmatig verblijven. Het gebruik van alcohol en/of andere verdovende middelen is in het zwembad niet toegestaan. Voorwerpen van glas zijn niet toegestaan. Kinderen zonder zwemdiploma dienen onder begeleiding te zijn van een volwassene.

Roken/feesten/huisdieren

Roken binnenshuis is niet toegestaan. Huisdieren zijn niet toegestaan. Feesten/grote bijeenkomsten zijn eveneens niet toegestaan.

Aankomst- en vertrektijden

De aankomsttijd is vanaf 15:00 uur in de middag. Vertrek is uiterlijk 11:00 uur ’s morgens. De huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden tenzij vooraf anders is overeengekomen en vastgelegd. Indien de huurder de vertrektijd toch overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen

In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht de huisregels en eventuele aanwijzingen van de beheerder na te leven. De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde huis inclusief inboedel en haar omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving. De huurder is verplicht toegang tot huis of tuin te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud. De huurder dient aanwezige huishoudelijke apparatuur bij vertrek schoon en leeg op te leveren. Bij niet voldoen kan dit in rekening worden gebracht.

Copyright (c) 2011 villanoord.com. Algemene Voorwaarden - Privacy Policy